میزبانی وب ویندوز حرفه ای

میزبانی وب ویندوز حرفه ای میزبان پایتخت برپایه آخرین نسخه سیستم عامل ویندوز سرور 2012 به همراه MSSQL 2012 می باشد. این سرویس به صورت ابری و کاملا پایدار از سوی میزبان پایتخت ارائه می شود.

پلان های سرویس های جوم هاست بدین شرح است:

WSH-100

فضا

100Mb

پهنای باند

5Gb

ماهیانه

---

سالیانه

35000 تومان

 

اکانت FTP: نامحدود
MSSQL 2012: نامحدود
پارک دامین: نامحدود
PHP: 5.4
وب سرویس: IIS 8
انتقال رایگان: بله
پشتیبانی: 24/7/365

 

آدرس ایمیل: نامحدود
MySQL: نامحدود
ساب دامین: نامحدود
dotNet Framework: 4.5
کنترل پنل: WebSitePanel
سیستم عامل: ویندوز سرور 2012
انتقال رایگان: بله
زمان تحویل: آنی - لحظه ای

 
سفارش آنلاین   

 

WSH-200

فضا

200Mb

پهنای باند

7Gb

ماهیانه

---

سالیانه

55000 تومان

 

اکانت FTP: نامحدود
MSSQL 2012: نامحدود
پارک دامین: نامحدود
PHP: 5.4
وب سرویس: IIS 8
انتقال رایگان: بله
پشتیبانی: 24/7/365

 

آدرس ایمیل: نامحدود
MySQL: نامحدود
ساب دامین: نامحدود
dotNet Framework: 4.5
کنترل پنل: WebSitePanel
سیستم عامل: ویندوز سرور 2012
انتقال رایگان: بله
زمان تحویل: آنی - لحظه ای

 
سفارش آنلاین   

 

WSH-500

فضا

500Mb

پهنای باند

15Gb

ماهیانه

---

سالیانه

90000 تومان

 

اکانت FTP: نامحدود
MSSQL 2012: نامحدود
پارک دامین: نامحدود
PHP: 5.4
وب سرویس: IIS 8
انتقال رایگان: بله
پشتیبانی: 24/7/365

 

آدرس ایمیل: نامحدود
MySQL: نامحدود
ساب دامین: نامحدود
dotNet Framework: 4.5
کنترل پنل: WebSitePanel
سیستم عامل: ویندوز سرور 2012
انتقال رایگان: بله
زمان تحویل: آنی - لحظه ای

 
سفارش آنلاین   

 

WSH-1G

فضا

1G

پهنای باند

20Gb

ماهیانه

---

سالیانه

120000 تومان

 

اکانت FTP: نامحدود
MSSQL 2012: نامحدود
پارک دامین: نامحدود
PHP: 5.4
وب سرویس: IIS 8
انتقال رایگان: بله
پشتیبانی: 24/7/365

 

آدرس ایمیل: نامحدود
MySQL: نامحدود
ساب دامین: نامحدود
dotNet Framework: 4.5
کنترل پنل: WebSitePanel
سیستم عامل: ویندوز سرور 2012
انتقال رایگان: بله
زمان تحویل: آنی - لحظه ای

 
سفارش آنلاین   

 

WSH-3G

فضا

3G

پهنای باند

40Gb

ماهیانه

18000 تومان

سالیانه

180000 تومان

 

اکانت FTP: نامحدود
MSSQL 2012: نامحدود
پارک دامین: نامحدود
PHP: 5.4
وب سرویس: IIS 8
انتقال رایگان: بله
پشتیبانی: 24/7/365

 

آدرس ایمیل: نامحدود
MySQL: نامحدود
ساب دامین: نامحدود
dotNet Framework: 4.5
کنترل پنل: WebSitePanel
سیستم عامل: ویندوز سرور 2012
انتقال رایگان: بله
زمان تحویل: آنی - لحظه ای

 
سفارش آنلاین   

 

WSH-5G

فضا

5G

پهنای باند

60Gb

ماهیانه

---

سالیانه

240000 تومان

 

اکانت FTP: نامحدود
MSSQL 2012: نامحدود
پارک دامین: نامحدود
PHP: 5.4
وب سرویس: IIS 8
انتقال رایگان: بله
پشتیبانی: 24/7/365

 

آدرس ایمیل: نامحدود
MySQL: نامحدود
ساب دامین: نامحدود
dotNet Framework: 4.5
کنترل پنل: WebSitePanel
سیستم عامل: ویندوز سرور 2012
انتقال رایگان: بله
زمان تحویل: آنی - لحظه ای

 
سفارش آنلاین