میزبانی وب لینوکس سازمانی

جوم هاست با استفاده از قدرتمند ترین سرور های ابری در 5 مرکز داده پردازی (دیتاسنتر) و با استفاده از پردازنده های قدرتمند ™Intel® Xeon سرویس های میزبانی وب و هاست ابری خود را ارائه می دهد.
شبکه جوم هاست از سوی مراکز داده پردازی (دیتاسنتر) دارای گارانتی آپتایم شبکه به صورت 100% می باشند.
برای حفظ امنیت اطلاعات، از اطلاعات برروی مرکز داده پردازی دیگری نسخه پشتیبان (بک آپ) تهیه می شود.
انتقال سرویس میزبانی از شرکت ها و میزبانان دیگر به جوم هاست به صورت رایگان انجام می پذیرد.
پلان های سرویس های جوم هاست بدین شرح است:

OH-200

فضا

200Mb

پهنای باند

50Gb

ماهیانه

---

سالیانه

60000 تومان

 
 • بانکMySQL: نامحدود
 • آدرس ایمیل: نامحدود
 • دسترسی FTP: نامحدود
 • ساب دامین: نامحدود
 • پارک دامین: نامحدود
 • ادان دامین: نامحدود
 • کنترل پنل: cPanel
 • وب سرویس: انجینکس | لایت اسپید
 • بک آپ: روزانه، هفتگی

نوع بستر: Cloud - OpenStack
شبکه: 1Gbps
ساختار هارد: SSD - SolidFire
آدرس آی پی اختصاصی: امکان افزودن
انتقال رایگان: بله
مکان سرور:
پشتیبانی: 24/7/365
زمان تحویل: آنی - لحظه ای
سیستم عامل:        CentOS - Debian

 
 سفارش آنلاین   

 

OH-500    

فضا

500Mb

پهنای باند

70Gb

ماهیانه

---

سالیانه

100000 تومان
 
 • بانکMySQL: نامحدود
 •  آدرس ایمیل: نامحدود
 •  دسترسی FTP: نامحدود
 •  ساب دامین: نامحدود
 • پارک دامین: نامحدود
  ادان دامین: نامحدود
 •  کنترل پنل: cPanel
 •  وب سرویس: انجینکس | لایت اسپید
 •  بک آپ: روزانه، هفتگی

نوع بستر: Cloud - OpenStack
شبکه: 1Gbps
ساختار هارد: SSD - SolidFire
آدرس آی پی اختصاصی: امکان افزودن
انتقال رایگان: بله
مکان سرور:
پشتیبانی: 24/7/365
زمان تحویل: آنی - لحظه ای
سیستم عامل:        CentOS - Debian

 
 سفارش آنلاین   

 

OH-1G

فضا

1Gb

پهنای باند

100Gb

ماهیانه

15000 تومان

سالیانه

150000 تومان
 
 • بانکMySQL: نامحدود
 • آدرس ایمیل: نامحدود
 • دسترسی FTP: نامحدود
 • ساب دامین: نامحدود
 • پارک دامین: نامحدود
  ادان دامین: نامحدود
 • کنترل پنل: cPanel
 • وب سرویس: انجینکس | لایت اسپید
 • بک آپ: روزانه، هفتگی

نوع بستر: Cloud - OpenStack
شبکه: 1Gbps
ساختار هارد: SSD - SolidFire
آدرس آی پی اختصاصی: امکان افزودن
انتقال رایگان: بله
مکان سرور:
پشتیبانی: 24/7/365
زمان تحویل: آنی - لحظه ای
سیستم عامل:      CentOS - Debian

 
 سفارش آنلاین   

 

OH-3Gb   

فضا

3Gb

پهنای باند

150Gb

ماهیانه

22000 تومان

سالیانه

220000 تومان

 
 • بانکMySQL: نامحدود
 • آدرس ایمیل: نامحدود
 • دسترسی FTP: نامحدود
 • ساب دامین: نامحدود
 • پارک دامین: نامحدود
  ادان دامین: نامحدود
 •  کنترل پنل: cPanel
 •  وب سرویس: انجینکس | لایت اسپید
 •  بک آپ: روزانه، هفتگی

نوع بستر: Cloud - OpenStack
شبکه: 1Gbps
ساختار هارد: SSD - SolidFire
آدرس آی پی اختصاصی: امکان افزودن
انتقال رایگان: بله
مکان سرور:
پشتیبانی: 24/7/365
زمان تحویل: آنی - لحظه ای
سیستم عامل:        CentOS - Debian

 
 سفارش آنلاین   

 

OH-5Gb   

فضا

5Gb

پهنای باند

250Gb

ماهیانه

34000 تومان

سالیانه

340000 تومان

 
 • بانکMySQL: نامحدود
 •  آدرس ایمیل: نامحدود
 •  دسترسی FTP: نامحدود
 •  ساب دامین: نامحدود
 • پارک دامین: نامحدود
  ادان دامین: نامحدود
 •  کنترل پنل: cPanel
 •  وب سرویس: انجینکس | لایت اسپید
 •  بک آپ: روزانه، هفتگی

نوع بستر: Cloud - OpenStack
شبکه: 1Gbps
ساختار هارد: SSD - SolidFire
آدرس آی پی اختصاصی: امکان افزودن
انتقال رایگان: بله
مکان سرور:
پشتیبانی: 24/7/365
زمان تحویل: آنی - لحظه ای
سیستم عامل:        CentOS - Debian

 
 سفارش آنلاین   

 

OH-10G   

فضا

10Gb

پهنای باند

300Gb

ماهیانه

49000 تومان

سالیانه

490000 تومان
 
 • بانکMySQL: نامحدود
 •  آدرس ایمیل: نامحدود
 •  دسترسی FTP: نامحدود
 •  ساب دامین: نامحدود
 • پارک دامین: نامحدود
  ادان دامین: نامحدود
 •  کنترل پنل: cPanel
 •  وب سرویس: انجینکس | لایت اسپید
 •  بک آپ: روزانه، هفتگی

نوع بستر: Cloud - OpenStack
شبکه: 1Gbps
ساختار هارد: SSD - SolidFire
آدرس آی پی اختصاصی: امکان افزودن
انتقال رایگان: بله
مکان سرور:
پشتیبانی: 24/7/365
زمان تحویل: آنی - لحظه ای
سیستم عامل:        CentOS - Debian

 
 سفارش آنلاین   

 

PH-7000    

فضا

7Gb

پهنای باند

75Gb

ماهیانه

38500 تومان

سالیانه

385000 تومان

 
 • بانکMySQL: نامحدود
 •  آدرس ایمیل: نامحدود
 •  دسترسی FTP: نامحدود
 •  ساب دامین: نامحدود
 • پارک دامین: نامحدود
  ادان دامین: 7
 •  کنترل پنل: cPanel
 •  وب سرویس: انجینکس | لایت اسپید
 •  بک آپ: روزانه، هفتگی

نوع بستر: Cloud - OpenStack
شبکه: 1Gbps
ساختار هارد: SSD - SolidFire
آدرس آی پی اختصاصی: امکان افزودن
انتقال رایگان: بله
مکان سرور:
پشتیبانی: 24/7/365
زمان تحویل: آنی - لحظه ای
سیستم عامل:      CentOS - Debian

 
 سفارش آنلاین   

 

PH-10000    

فضا

10Gb

پهنای باند

85Gb

ماهیانه

49500 تومان

سالیانه

495000 تومان
 
 • بانکMySQL: نامحدود
 •  آدرس ایمیل: نامحدود
 •  دسترسی FTP: نامحدود
 •  ساب دامین: نامحدود
 • پارک دامین: نامحدود
  ادان دامین: 8
 •  کنترل پنل: cPanel
 •  وب سرویس: انجینکس | لایت اسپید
 •  بک آپ: روزانه، هفتگی

نوع بستر: Cloud - OpenStack
شبکه: 1Gbps
ساختار هارد: SSD - SolidFire
آدرس آی پی اختصاصی: امکان افزودن
انتقال رایگان: بله
مکان سرور:
پشتیبانی: 24/7/365
زمان تحویل: آنی - لحظه ای
سیستم عامل:    CentOS - Debian

 
 سفارش آنلاین   

 

PH-15000    

فضا

15Gb

پهنای باند

100Gb

ماهیانه

63800 تومان

سالیانه

683000 تومان

 
 • بانکMySQL: نامحدود
 •  آدرس ایمیل: نامحدود
 •  دسترسی FTP: نامحدود
 •  ساب دامین: نامحدود
 •  پارک دامین: نامحدود
  ادان دامین: 9
 •  کنترل پنل: cPanel
 •  وب سرویس: انجینکس | لایت اسپید
 •  بک آپ: روزانه، هفتگی

نوع بستر: Cloud - OpenStack
شبکه: 1Gbps
ساختار هارد: SSD - SolidFire
آدرس آی پی اختصاصی: امکان افزودن
انتقال رایگان: بله
مکان سرور:
پشتیبانی: 24/7/365
زمان تحویل: آنی - لحظه ای
سیستم عامل:   CentOS - Debian

 
 سفارش آنلاین