میزبانی وب لینوکس حرفه ای

جوم هاست با استفاده از قدرتمند ترین سرور های ابری در 5 مرکز داده پردازی (دیتاسنتر) و با استفاده از پردازنده های قدرتمند ™Intel® Xeon سرویس های میزبانی وب و هاست ابری خود را ارائه می دهد.
شبکه میزبان پایتخت از سوی مراکز داده پردازی (دیتاسنتر) دارای گارانتی آپتایم شبکه به صورت 100% می باشند.
برای حفظ امنیت اطلاعات، از اطلاعات برروی مرکز داده پردازی دیگری نسخه پشتیبان (بک آپ) تهیه می شود.
انتقال سرویس میزبانی از شرکت ها و میزبانان دیگر به جوم هاست به صورت رایگان انجام می پذیرد.
پلان های سرویس های جوم هاست بدین شرح است:

PH-100    

فضا

100Mb

پهنای باند

25Gb

ماهیانه

---

سالیانه

35000 تومان

 
 
بانکMySQL: نامحدود
آدرس ایمیل: نامحدود
دسترسی FTP: نامحدود
ساب دامین: نامحدود
پارک دامین: نامحدود
ادان دامین: نامحدود
کنترل پنل: cPanel
وب سرویس: انجینکس | لایت اسپید
بک آپ: روزانه، هفتگی
نوع بستر: Cloud - OpenStack
شبکه: 1Gbps
ساختار هارد: SSD - SolidFire
آدرس آی پی اختصاصی: امکان افزودن
انتقال رایگان: بله
مکان سرور:
پشتیبانی: 24/7/365
زمان تحویل: آنی - لحظه ای
سیستم عامل:CentOS - Debian
 
 
 سفارش آنلاین   

 

PH-200   

فضا

200Mb

پهنای باند

35Gb

ماهیانه

---

سالیانه

47000 تومان
 
بانکMySQL: نامحدود
آدرس ایمیل: نامحدود
دسترسی FTP: نامحدود
ساب دامین: نامحدود
پارک دامین: نامحدود
ادان دامین: نامحدود
کنترل پنل: cPanel
وب سرویس: انجینکس | لایت اسپید
بک آپ: روزانه، هفتگی
نوع بستر: Cloud - OpenStack
شبکه: 1Gbps
ساختار هارد: SSD - SolidFire
آدرس آی پی اختصاصی: امکان افزودن
انتقال رایگان: بله
مکان سرور:
پشتیبانی: 24/7/365
زمان تحویل: آنی - لحظه ای
سیستم عامل:CentOS - Debian
 
 سفارش آنلاین   

 

PH-500   

فضا

500Mb

پهنای باند

35Gb

ماهیانه

---

سالیانه

70000 تومان
 
بانکMySQL: نامحدود
آدرس ایمیل: نامحدود
دسترسی FTP: نامحدود
ساب دامین: نامحدود
پارک دامین: نامحدود
ادان دامین: نامحدود
کنترل پنل: cPanel
وب سرویس: انجینکس | لایت اسپید
بک آپ: روزانه، هفتگی
نوع بستر: Cloud - OpenStack
شبکه: 1Gbps
ساختار هارد: SSD - SolidFire
آدرس آی پی اختصاصی: امکان افزودن
انتقال رایگان: بله
مکان سرور:
پشتیبانی: 24/7/365
زمان تحویل: آنی - لحظه ای
سیستم عامل:CentOS - Debian
 
 سفارش آنلاین   

 

PH-1000   

فضا

1Gb

پهنای باند

70Gb

ماهیانه

8500 تومان

سالیانه

85000 تومان
 
بانکMySQL: نامحدود
آدرس ایمیل: نامحدود
دسترسی FTP: نامحدود
ساب دامین: نامحدود
پارک دامین: نامحدود
ادان دامین: نامحدود
کنترل پنل: cPanel
وب سرویس: انجینکس | لایت اسپید
بک آپ: روزانه، هفتگی

نوع بستر: Cloud - OpenStack
شبکه: 1Gbps
ساختار هارد: SSD - SolidFire
آدرس آی پی اختصاصی: امکان افزودن
انتقال رایگان: بله
مکان سرور:
پشتیبانی: 24/7/365
زمان تحویل: آنی - لحظه ای
سیستم عامل:   CentOS - Debian

 
 سفارش آنلاین   

 

PH-3000   

فضا

3Gb

پهنای باند

90Gb

ماهیانه

17000 تومان

سالیانه

170000 تومان
 
بانکMySQL: نامحدود
آدرس ایمیل: نامحدود
دسترسی FTP: نامحدود
ساب دامین: نامحدود
پارک دامین: نامحدود
ادان دامین: نامحدود
کنترل پنل: cPanel
وب سرویس: انجینکس | لایت اسپید
بک آپ: روزانه، هفتگی
نوع بستر: Cloud - OpenStack
شبکه: 1Gbps
ساختار هارد: SSD - SolidFire
آدرس آی پی اختصاصی: امکان افزودن
انتقال رایگان: بله
مکان سرور:
پشتیبانی: 24/7/365
زمان تحویل: آنی - لحظه ای
سیستم عامل:CentOS - Debian
 
 سفارش آنلاین   

 

PH-5000   

فضا

5Gb

پهنای باند

120Gb

ماهیانه

25000 تومان

سالیانه

250000 تومان

 
بانکMySQL: نامحدود
آدرس ایمیل: نامحدود
دسترسی FTP: نامحدود
ساب دامین: نامحدود
پارک دامین: نامحدود
ادان دامین: نامحدود
کنترل پنل: cPanel
وب سرویس: انجینکس | لایت اسپید
بک آپ: روزانه، هفتگی

نوع بستر: Cloud - OpenStack
شبکه: 1Gbps
ساختار هارد: SSD - SolidFire
آدرس آی پی اختصاصی: امکان افزودن
انتقال رایگان: بله
مکان سرور:
پشتیبانی: 24/7/365
زمان تحویل: آنی - لحظه ای
سیستم عامل:  CentOS - Debian

 
 سفارش آنلاین   

 

PH-7000

فضا

7Gb

پهنای باند

150Gb

ماهیانه

35000 تومان

سالیانه

350000 تومان
 
بانکMySQL: نامحدود
آدرس ایمیل: نامحدود
دسترسی FTP: نامحدود
ساب دامین: نامحدود
پارک دامین: نامحدود
ادان دامین: نامحدود
کنترل پنل: cPanel
وب سرویس: انجینکس | لایت اسپید
بک آپ: روزانه، هفتگی
نوع بستر: Cloud - OpenStack
شبکه: 1Gbps
ساختار هارد: SSD - SolidFire
آدرس آی پی اختصاصی: امکان افزودن
انتقال رایگان: بله
مکان سرور:
پشتیبانی: 24/7/365
زمان تحویل: آنی - لحظه ای
سیستم عامل:CentOS - Debian
 
 سفارش آنلاین   

 

PH-10000

فضا

10Gb

پهنای باند

170Gb

ماهیانه

45000 تومان

سالیانه

450000 تومان
 
بانکMySQL: نامحدود
آدرس ایمیل: نامحدود
دسترسی FTP: نامحدود
ساب دامین: نامحدود
پارک دامین: نامحدود
ادان دامین: 10
کنترل پنل: cPanel
وب سرویس: انجینکس | لایت اسپید
بک آپ: روزانه، هفتگی

نوع بستر: Cloud - OpenStack
شبکه: 1Gbps
ساختار هارد: SSD - SolidFire
 آدرس آی پی اختصاصی: امکان افزودن
انتقال رایگان: بله
مکان سرور:
پشتیبانی: 24/7/365
زمان تحویل: آنی - لحظه ای
سیستم عامل:       CentOS - Debian

 
 سفارش آنلاین   

 

PH-15000

فضا

15Gb

پهنای باند

200Gb

ماهیانه

58000 تومان

سالیانه

580000 تومان
 
بانکMySQL: نامحدود
آدرس ایمیل: نامحدود
دسترسی FTP: نامحدود
ساب دامین: نامحدود
پارک دامین: نامحدود
ادان دامین: 10
کنترل پنل: cPanel
وب سرویس: انجینکس | لایت اسپید
بک آپ: روزانه، هفتگی
 نوع بستر: Cloud - OpenStack
شبکه: 1Gbps
ساختار هارد: SSD - SolidFire
 آدرس آی پی اختصاصی: امکان افزودن
انتقال رایگان: بله
مکان سرور:
پشتیبانی: 24/7/365
زمان تحویل: آنی - لحظه ای
سیستم عامل:       CentOS - Debian
 
 سفارش آنلاین