میزبانی وب لینوکس حرفه ای سی پنل ایران

جوم هاست با استفاده از قدرتمند ترین سرور های ابری در 5 مرکز داده پردازی (دیتاسنتر) و با استفاده از پردازنده های قدرتمند ™Intel® Xeon سرویس های میزبانی وب و هاست ابری خود را ارائه می دهد.
شبکه میزبان پایتخت از سوی مراکز داده پردازی (دیتاسنتر) دارای گارانتی آپتایم شبکه به صورت 100% می باشند.
برای حفظ امنیت اطلاعات، از اطلاعات برروی مرکز داده پردازی دیگری نسخه پشتیبان (بک آپ) تهیه می شود.
انتقال سرویس میزبانی از شرکت ها و میزبانان دیگر به جوم هاست به صورت رایگان انجام می پذیرد.
پلان های سرویس های جوم هاست بدین شرح است:

PH-100    

فضا

100Mb

پهنای باند

12Gb

ماهیانه

---

سالیانه

35000 تومان

 
 • بانکMySQL: نامحدود
 •  آدرس ایمیل: نامحدود
 •  دسترسی FTP: نامحدود
 •  ساب دامین: نامحدود
 •  پارک دامین: 5
 • ادان دامین: 1
 •  کنترل پنل: cPanel
 •  وب سرویس: انجینکس | لایت اسپید
 •  بک آپ: روزانه، هفتگی

نوع بستر: Cloud - OpenStack
شبکه: 1Gbps
ساختار هارد: SSD - SolidFire
آدرس آی پی اختصاصی: امکان افزودن
انتقال رایگان: بله
مکان سرور:
پشتیبانی: 24/7/365
زمان تحویل: آنی - لحظه ای
سیستم عامل:    CentOS - Debian

 
 سفارش آنلاین   

 

PH-200    

فضا

200Mb

پهنای باند

18Gb

ماهیانه

---

سالیانه

51700 تومان

 
 • بانکMySQL: نامحدود
 •  آدرس ایمیل: نامحدود
 •  دسترسی FTP: نامحدود
 •  ساب دامین: نامحدود
 • پارک دامین: 10
  ادان دامین: 2
 •  کنترل پنل: cPanel
 •  وب سرویس: انجینکس | لایت اسپید
 •  بک آپ: روزانه، هفتگی

نوع بستر: Cloud - OpenStack
شبکه: 1Gbps
ساختار هارد: SSD - SolidFire
آدرس آی پی اختصاصی: امکان افزودن
انتقال رایگان: بله
مکان سرور:
پشتیبانی: 24/7/365
زمان تحویل: آنی - لحظه ای
سیستم عامل:      CentOS - Debian

 

 
 سفارش آنلاین   

 

 

PH-500    

فضا

500Mb

پهنای باند

25Gb

ماهیانه

---

سالیانه

77000 تومان

 
 • بانکMySQL: نامحدود
 • آدرس ایمیل: نامحدود
 • دسترسی FTP: نامحدود
 •  ساب دامین: نامحدود
 • پارک دامین: 20
  ادان دامین: 3
 • کنترل پنل: cPanel
 • وب سرویس: انجینکس | لایت اسپید
 • بک آپ: روزانه، هفتگی

نوع بستر: Cloud - OpenStack
شبکه: 1Gbps
ساختار هارد: SSD - SolidFire
آدرس آی پی اختصاصی: امکان افزودن
انتقال رایگان: بله
مکان سرور:
پشتیبانی: 24/7/365
زمان تحویل: آنی - لحظه ای
سیستم عامل:        CentOS - Debian

 

 
 سفارش آنلاین   

 

PH-1000    

فضا

1Gb

پهنای باند

35Gb

ماهیانه

---

سالیانه

93500 تومان

 
 • بانکMySQL: نامحدود
 • آدرس ایمیل: نامحدود
 • دسترسی FTP: نامحدود
 • ساب دامین: نامحدود
 • پارک دامین: 30
  ادان دامین: 4
 •  کنترل پنل: cPanel
 •  وب سرویس: انجینکس | لایت اسپید
 •  بک آپ: روزانه، هفتگی

نوع بستر: Cloud - OpenStack
شبکه: 1Gbps
ساختار هارد: SSD - SolidFire
آدرس آی پی اختصاصی: امکان افزودن
انتقال رایگان: بله
مکان سرور:
پشتیبانی: 24/7/365
زمان تحویل: آنی - لحظه ای
سیستم عامل:        CentOS - Debian

 

 
 سفارش آنلاین   

 

PH-3000    

فضا

3Gb

پهنای باند

45Gb

ماهیانه

16500 تومان

سالیانه

165000 تومان

 
 • بانکMySQL: نامحدود
 •  آدرس ایمیل: نامحدود
 •  دسترسی FTP: نامحدود
 •  ساب دامین: نامحدود
 • پارک دامین: 40
  ادان دامین: 5
 •  کنترل پنل: cPanel
 •  وب سرویس: انجینکس | لایت اسپید
 •  بک آپ: روزانه، هفتگی

 

 

نوع بستر: Cloud - OpenStack
شبکه: 1Gbps
ساختار هارد: SSD - SolidFire
آدرس آی پی اختصاصی: امکان افزودن
انتقال رایگان: بله
مکان سرور:
پشتیبانی: 24/7/365
زمان تحویل: آنی - لحظه ای
سیستم عامل:
CentOS - Debian

 

 
 سفارش آنلاین   

 

PH-5000    

فضا

5Gb

پهنای باند

60Gb

ماهیانه

27500 تومان

سالیانه

275000 تومان

 
 • بانکMySQL: نامحدود
 •  آدرس ایمیل: نامحدود
 •  دسترسی FTP: نامحدود
 •  ساب دامین: نامحدود
 • پارک دامین: نامحدود
  ادان دامین: 6
 •  کنترل پنل: cPanel
 •  وب سرویس: انجینکس | لایت اسپید
 •  بک آپ: روزانه، هفتگی

نوع بستر: Cloud - OpenStack
شبکه: 1Gbps
ساختار هارد: SSD - SolidFire
آدرس آی پی اختصاصی: امکان افزودن
انتقال رایگان: بله
مکان سرور:
پشتیبانی: 24/7/365
زمان تحویل: آنی - لحظه ای
سیستم عامل:     CentOS - Debian

 

 
 سفارش آنلاین   

 

PH-7000    

فضا

7Gb

پهنای باند

75Gb

ماهیانه

38500 تومان

سالیانه

385000 تومان

 
 • بانکMySQL: نامحدود
 •  آدرس ایمیل: نامحدود
 •  دسترسی FTP: نامحدود
 •  ساب دامین: نامحدود
 • پارک دامین: نامحدود
  ادان دامین: 7
 •  کنترل پنل: cPanel
 •  وب سرویس: انجینکس | لایت اسپید
 •  بک آپ: روزانه، هفتگی

نوع بستر: Cloud - OpenStack
شبکه: 1Gbps
ساختار هارد: SSD - SolidFire
آدرس آی پی اختصاصی: امکان افزودن
انتقال رایگان: بله
مکان سرور:
پشتیبانی: 24/7/365
زمان تحویل: آنی - لحظه ای
سیستم عامل:      CentOS - Debian

 

 
 سفارش آنلاین   

PH-10000    

فضا

10Gb

پهنای باند

85Gb

ماهیانه

49500 تومان

سالیانه

495000 تومان
 
 • بانکMySQL: نامحدود
 •  آدرس ایمیل: نامحدود
 •  دسترسی FTP: نامحدود
 •  ساب دامین: نامحدود
 • پارک دامین: نامحدود
  ادان دامین: 8
 •  کنترل پنل: cPanel
 •  وب سرویس: انجینکس | لایت اسپید
 •  بک آپ: روزانه، هفتگی

نوع بستر: Cloud - OpenStack
شبکه: 1Gbps
ساختار هارد: SSD - SolidFire
آدرس آی پی اختصاصی: امکان افزودن
انتقال رایگان: بله
مکان سرور:
پشتیبانی: 24/7/365
زمان تحویل: آنی - لحظه ای
سیستم عامل:    CentOS - Debian

 

 
 سفارش آنلاین   

 

PH-15000    

فضا

15Gb

پهنای باند

100Gb

ماهیانه

63800 تومان

سالیانه

683000 تومان

 
 • بانکMySQL: نامحدود
 •  آدرس ایمیل: نامحدود
 •  دسترسی FTP: نامحدود
 •  ساب دامین: نامحدود
 •  پارک دامین: نامحدود
  ادان دامین: 9
 •  کنترل پنل: cPanel
 •  وب سرویس: انجینکس | لایت اسپید
 •  بک آپ: روزانه، هفتگی

 

نوع بستر: Cloud - OpenStack
شبکه: 1Gbps
ساختار هارد: SSD - SolidFire
آدرس آی پی اختصاصی: امکان افزودن
انتقال رایگان: بله
مکان سرور:
پشتیبانی: 24/7/365
زمان تحویل: آنی - لحظه ای
سیستم عامل:   CentOS - Debian

 

 
 سفارش آنلاین