تمدید دامین

پسوند دامین مدت ثبت دامین انتقال دامین تمدید دامین
.com 1 سال 39900 38000 40000
.net 1 سال 39000 39000 39000
.de 1 سال -1.00    
.co.uk 1 سال -1.00    
.ch 1 سال 132500 -1.00 132500
.tv 1 سال 149000 149000 149000
.ca 1 سال 69000 69000 69000
.pro 1 سال 66900 -1.00 76900
.co 1 سال -1.00    
.org 1 سال 40000 40000 40000
.ir 1 سال 7000 7000 7000
.biz 1 سال 44000 44000 44000
.info 1 سال 39000 39000 39000
.name 1 سال 35000 35000 35000
.us 1 سال 37000 37000 37000
.co 1 سال 115000 115000 115000
.co.uk 1 سال 69900 69900 69900
.eu 1 سال 35000 35000 35000
.in 1 سال 39900 62000 62000
.co.ir 1 سال 7000 7000 7000
.asia 1 سال 58200 58200 58200
.ws 1 سال 39000 39000 39000
.ac.ir 1 سال 7000 7000 7000
.id.ir 1 سال 7000 7000 7000
.ae 1 سال 180900 180900 180900
.co.com 1 سال 119900 119900 119900
.life 1 سال 149000 149000 149000
.sch.ir 1 سال 7000 7000 7000
.tech 1 سال 175000 -1.00 179000
.computer 1 سال 115000 -1.00 119000

تمدید دامین

برای تمدید دامین خودتان همواره می توانید از طریق پرتال کاربران میزبان پایتخت اقدام به تمدید دامین های خودتان نمایید. بدین منظور پس از ورود در پرتال کاربران برروی گزینه دامین های من رفته و در بخش دامین های من اقدام به تمدید دامین مربوطه نمایید.
همچنین هموراه با پرداخت فاکتور دامین سیستم به صورت خودکار دامین مدنظرتان را تمدید می نماید.

تمدید دامین .IR (ملی)

در صورتیکه دامین ملی یا .آی آر خودتان را از طریق میزبان پایتخت ثبت نمودید با پرداخت فاکتور می توانید اقدام به تمدید دامین خودتان نمایید.
اما در صورتیکه دامین شما از سوی شرکت دیگر ثبت شده است می بایست مراحل زیر را انجام دهید و سپس برای میزبان پایتخت از طریق پرتال کاربران اقدام به درخواست برای تمدید دامین نمایید.

    ورود به سامانه ایرنیک - www.NIC.ir
    انتخاب دامین مدنظر از لیست دامین ها
    گزینه تغییر رابطه ها را انتخاب نموده
    در قسمت نماینده - تعریف (شناسه یا شماره قرارداد) مقدار "D94193" را وارد نمایید و سپس ذخیره نمایید.
    ایجاد درخواست پشتیبانی از طریق پرتال کاربران (ارسال درخواست)