انتقال دامین

پسوند دامین مدت ثبت دامین انتقال دامین تمدید دامین
.com 1 سال 39900 38000 40000
.net 1 سال 39000 39000 39000
.de 1 سال -1.00    
.co.uk 1 سال -1.00    
.ch 1 سال 132500 -1.00 132500
.tv 1 سال 149000 149000 149000
.ca 1 سال 69000 69000 69000
.pro 1 سال 66900 -1.00 76900
.co 1 سال -1.00    
.org 1 سال 40000 40000 40000
.ir 1 سال 7000 7000 7000
.biz 1 سال 44000 44000 44000
.info 1 سال 39000 39000 39000
.name 1 سال 35000 35000 35000
.us 1 سال 37000 37000 37000
.co 1 سال 115000 115000 115000
.co.uk 1 سال 69900 69900 69900
.eu 1 سال 35000 35000 35000
.in 1 سال 39900 62000 62000
.co.ir 1 سال 7000 7000 7000
.asia 1 سال 58200 58200 58200
.ws 1 سال 39000 39000 39000
.ac.ir 1 سال 7000 7000 7000
.id.ir 1 سال 7000 7000 7000
.ae 1 سال 180900 180900 180900
.co.com 1 سال 119900 119900 119900
.life 1 سال 149000 149000 149000
.sch.ir 1 سال 7000 7000 7000
.tech 1 سال 175000 -1.00 179000
.computer 1 سال 115000 -1.00 119000

 

انتقال دامین
همان طور که می دانید امروزه ارزش دامنه ها بسیار بالا رفته و هر کس برای مطابق با شرایط کاری خودش دامنه ای را ثبت نموده و از آن برای معرفی خود و شغلش استفاده می کند. یکی از مهم ترین مسائل و دغدغه های صاحبان دامین امنیت آن ها می باشد که می خواهند همواره دامین خود را صاحب باشند و هیچ گاه آن را از دست ندهند.
ما با استفاده از سیستم های کنترلی خودمان و هم چنین پیگیری هایی که انجام می دهیم این امکان را برای شما فراهم ساختیم. شما به راحتی می توانید دامین خودتان را به دست ما بسپارید و برای سالیان طولانی از آن استفاده نمایید.
برای منتقل کردن دامین خود به شرکت ای هاست با بخش پشتیبانی تماس گرفته تا اطلاعات مورد نیاز را در اختیار شما قراردهیم.

مراحل انتقال دامین
    دریافت Authcode یا Domain Secret Code از ثبت کننده فعلی دامین
    غیر فعال کردن حالت Theft Protection یا Unlock کردن دامین
    ثبت سفارش درخواست انتقال دامین با کد انتقال در پرتال میزبان پایتخت
    تایید ایمیل انتقال که از سوی میزبان پایتخت برای صاحب امتیاز دامین ارسال می گردد.
    انتظار بین 1 الی 5 روز از تاریخ درخواست

    خانه > دامین > انتقال دامین

چاپ
ایمیل

    ثبت دامین
    تمدید دامین
    ثبت دامین .IR
    انتقال دامین

انتقال دامین ملی و جهانی
پسوند دامین     مدت     ثبت دامین     انتقال دامین     تمدید دامین
.com    1 سال    39900    38000    40000
.net    1 سال    39000    39000    39000
.de    1 سال    -1.00        
.co.uk    1 سال    -1.00        
.ch    1 سال    132500    -1.00    132500
.tv    1 سال    149000    149000    149000
.ca    1 سال    69000    69000    69000
.pro    1 سال    66900    -1.00    76900
.co    1 سال    -1.00        
.org    1 سال    40000    40000    40000
.ir    1 سال    7000    7000    7000
.biz    1 سال    44000    44000    44000
.info    1 سال    39000    39000    39000
.name    1 سال    35000    35000    35000
.us    1 سال    37000    37000    37000
.co    1 سال    115000    115000    115000
.co.uk    1 سال    69900    69900    69900
.eu    1 سال    35000    35000    35000
.in    1 سال    39900    62000    62000
.co.ir    1 سال    7000    7000    7000
.asia    1 سال    58200    58200    58200
.ws    1 سال    39000    39000    39000
.ac.ir    1 سال    7000    7000    7000
.id.ir    1 سال    7000    7000    7000
.ae    1 سال    180900    180900    180900
.co.com    1 سال    119900    119900    119900
.life    1 سال    149000    149000    149000
.sch.ir    1 سال    7000    7000    7000
.tech    1 سال    175000    -1.00    179000
.computer    1 سال    115000    -1.00    119000
* کلیه قیمت ها به تومان می باشد.

نام دامین:

انتقال دامین

همان طور که می دانید امروزه ارزش دامنه ها بسیار بالا رفته و هر کس برای مطابق با شرایط کاری خودش دامنه ای را ثبت نموده و از آن برای معرفی خود و شغلش استفاده می کند. یکی از مهم ترین مسائل و دغدغه های صاحبان دامین امنیت آن ها می باشد که می خواهند همواره دامین خود را صاحب باشند و هیچ گاه آن را از دست ندهند.
ما با استفاده از سیستم های کنترلی خودمان و هم چنین پیگیری هایی که انجام می دهیم این امکان را برای شما فراهم ساختیم. شما به راحتی می توانید دامین خودتان را به دست ما بسپارید و برای سالیان طولانی از آن استفاده نمایید.
برای منتقل کردن دامین خود به شرکت ای هاست با بخش پشتیبانی تماس گرفته تا اطلاعات مورد نیاز را در اختیار شما قراردهیم.

مراحل انتقال دامین

    دریافت Authcode یا Domain Secret Code از ثبت کننده فعلی دامین
    غیر فعال کردن حالت Theft Protection یا Unlock کردن دامین
    ثبت سفارش درخواست انتقال دامین با کد انتقال در پرتال میزبان پایتخت
    تایید ایمیل انتقال که از سوی میزبان پایتخت برای صاحب امتیاز دامین ارسال می گردد.
    انتظار بین 1 الی 5 روز از تاریخ درخواست