سامانه های حوزه اتوماسیون اداری (Office Automation)

ازمان ها و نهادها برای انجام امور و فعالیتهای خود در حوزه های مختلف کاری دارای بخش های مختلفی می باشند که هر یک از این بخش ها وظایف مخصوص به خود را دارا می باشند. فعالیتها و اقدامات انجام شده در هر یک از این بخش ها و همچنین در کلیه بخش های وابسته به سازمان بصورت اسناد و مدارک نگهداری شده و کلیه امور سازمان، از امورد مدیریتی گرفته تا امور مربوط به کارمندان و مشتریان به برنامه ریزی و کار روی همین مدارک و اسناد وابسته است. بنابراین امکانات و ابزارهایی که چرخه گردش این اسناد را در بخش های مختلف یک سازمان تسریع و تسهیل نماید در پیشرفت اهداف سازمان و رضایت مشتریان و همچنین گسترش هر چه بیشتر فعالیتهای نهاد یا سازمان در حوزه های مختلف تاثیر شگرفی خواهد داشت.

دولت کشور عزیز ما نیز به این امر واقف بوده و طی طرح بزرگی تحقق دولت الکترونیک را اکیدا در دستور کار خود قرار داده است. بنابراین ادرات ، سازمانها و نهادهای مختلف برای همسو شدن با این طرح و تحقق آن رو به مکانیزه نمودن گردش کاری سازمان و استفاده از سیستم های مکانیزه حوزه اتوماسیون اداری نموده اند.

شرکت جوم هاست بعنوان یکی از شرکتهای پیشرو در حوزه اتوماسیون اداری در کشور ، نرم افزار ها و سامانه های متعددی را در این حوزه تولید نموده است که این سامانه ها تا کنون مورد تایید بسیاری از ادارات و سازمانهای داخلی قرار گرفته است. این سامانه ها به شرح زیر است:

 

» سامانه مدیریت ارتباط با مشتری (Customer Relationship Management - CRM)

»سامانه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

در زمینه اتوماسیون اداری و چرخه اتوماتیک و دیجیتال فعالیت های سازمانها ، ادارات و شرکتها، سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) جایگاه ویژه ای دارد. CRM دارای انواع مختلفی می باشد که طیف وسیعی از اهداف سازمانی، اداری و شرکتی را پوشش می دهد.

 جزئیات بیشتر...

 

 

» سامانه برنامه ریزی منابع سازمانی (Enterprise Resource Planning - ERP)
برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)

»برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)

سامانه برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) سامانه کاملی است که کلیه بخش ها ، امور ، فرآیندها و نیازهای سازمان یا نهاد را بصورت یک سیستم یکپارچه درآورده و مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه کلیه قسمتها را فراهم می آورد.

 جزئیات بیشتر...

 

 

» مدیریت فرایندهای تجاری (BPM)
سامانه مدیریت فرایندهای تجاری (BPM)

»سامانه مدیریت فرایندهای تجاری

مدیریت فرایند تجاری شامل مفاهیم، متدها، تکنیکها برای طراحی، نظارت، پیکربندی، اجرا و آنالیز فرایندهای تجاری می‌باشد. این فرایندها دربرگیرنده افراد، سازمان، سیستم و دیگر منابع اطلاعاتی می‌باشند.

 جزئیات بیشتر...

 

 

» سامانه مدیریت دبیرخانه و آرشیو فنی (Office Secretariat)
  »سامانه مدیریت دبیرخانه و آرشیو فنی

واحد دبیرخانه سازمان وظیفه اداره امور دفتری سازمان و اداره گردش نامه های اداری ، مکاتبات و مراسلات اداری سازمان را بر عهده دارد. نرم افزار مدیریت دبیرخانه و آرشیو فنی اداره با اتوماسیون پیشرفته خود اجرای این امور را تسریع و تسهیل می نماید.

 

» سامانه مدیریت ارتباط با مشتری (Customer Relationship Management - CRM)

سامانه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

»سامانه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

در زمینه اتوماسیون اداری و چرخه اتوماتیک و دیجیتال فعالیت های سازمانها ، ادارات و شرکتها، سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) جایگاه ویژه ای دارد. CRM دارای انواع مختلفی می باشد که طیف وسیعی از اهداف سازمانی، اداری و شرکتی را پوشش می دهد.